Tag Archive for Personeel

De Flexi Job… Goed voor de Horeca?

Horeca

In de horecasector bestaat sinds 1 december 2015 een nieuwe vorm van tewerkstelling: de flexi-job. Dit moet de werknemers die nu massaal in het zwart bijklussen stimuleren om voor een ‘witte’ job te kiezen.

Wie tot voor de invoering van de flexi-job bijkluste in de horeca en dit in het wit zou doen, hield er bitter weinig netto van over. Daar komt nu verandering in: werknemers zullen meer overuren mogen presteren en ze zullen er netto een pak meer aan overhouden. Naar analogie met de dienstencheques wil de overheid zo in de horeca van zwarte jobs witte jobs maken.

“Dit moet de leefbaarheid en de kwaliteit van de sector helpen garanderen naar aanleiding van de invoering van de zogenaamde witte kassa in de sector”, vertelt Jan Boden, business manager KMO divisie bij SD Worx.

Voor wie bijverdient in de horeca

“Wie nu bijklust in de horeca en dit in het wit zou doen, houdt er bitter weinig netto van over. Wat een werknemer bijverdient valt immers in de hoogte belastingschijf en daarvan gaat meer dan 50% naar de staat.”

Vanaf 1 december lost de flexi-job dit euvel op. Nu werken er veel mensen in het zwart als bijverdienste in de horeca, naast hun gewone, andere job. Daarom moet een werknemer om te kunnen werken onder het systeem van flexi-job in de 3 voorgaande kwartalen reeds bij een andere werkgever tewerkgesteld zijn voor minimaal 4/5e van een voltijdse tewerkstelling. Zo probeert de overheid wie bijklust in de horeca te overtuigen om in het wit in de horeca bij te verdienen.

Het loon wordt in een onderlinge overeenkomst vastgelegd, maar mag niet onder een wettelijk minimum (9,50 euro) gaan. Een werknemer houdt dit bedrag netto over. De werkgever moet er enkel een bijzondere bijdrage van 25% op betalen.

Overuren: bruto = netto

Voor zover de werknemer voltijds is tewerkgesteld mogen de overuren worden gepresteerd volgens het principe bruto = netto. Er moeten dus geen fiscale en sociale bijdragen op betaald worden. Dit moet ervoor zorgen dat werknemers evenveel overhouden als wanneer hij in het zwart zou werken.

De maximumgrens van deze overuren wordt voor de horecasector opgetrokken van 143 naar 300 uren per kalenderjaar. Die grens wordt zelfs 360 uren voor horecaondernemingen die gebruik maken van de witte kassa. Voor de overuren is ook geen overloontoeslag verschuldigd.

Administratie voor werkgever

Of de flexi-job een succes wordt, zal de toekomst uitwijzen. “Ik heb gemengde gevoelens”, aldus Jan Boden van SD Worx. “Het is goed dat de lasten voor de horeca dalen. Maar het is tegelijk nog een extra statuut erbij. Voor een werkgever is het niet evident te kiezen welk statuut hij het best neemt voor een werknemer. Bij een flexi-job moet de werkgever elk kwartaal opnieuw controleren of de we
rknemer wel degelijk in de 3 voorgaande kwartalen reeds bij een andere werkgever tewerkgesteld was voor minimaal 4/5 van een voltijdse tewerkstelling. Dat is niet altijd makkelijk.”

“Ook de administratieve rompslomp is voor de werkgever niet te onderschatten. Tussen de werkgever en werknemer moet voorafgaandelijk aan de uitvoering van de eerste flexi-job-arbeidsovereenkomst een raamovereenkomst worden gesloten met een aantal verplichte vermeldingen. Vervolgens worden per tewerkstelling specifieke arbeidsovereenkomsten gesloten voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. De arbeidsovereenkomst kan schriftelijk of mondeling zijn. Indien de periode van de flexi-job-arbeidsovereenkomst meerdere kwartalen overlapt, moet er per kwartaal een Dimona-aangifte gebeuren, dit is een elektronische aangifte bij de overheid. Bij een mondelinge flexi-job-arbeidsovereenkomst moet een dag-Dimona-aangifte gebeuren. De prestaties zelf moeten geregistreerd en bijgehouden worden.”

Makkelijker dan zwartwerk?

Tot nu toe kregen werknemers die in het zwart werkten, hun loon op het einde van de werkdag mee naar huis. Met de flexi-job is dit niet meer het geval, en de vraag is hoe blij ze hiermee zullen zijn. Het brutoloon dat werknemers bijverdienen krijgen ze dankzij de flexi-job netto in handen. Op het eerste zicht een eenvoudig systeem, maar de loonberekening is toch vrij complex. Bij het basisloon van rond de 9,5 euro per uur komen nog onder meer sectorale vergoedingen, de feestdagen en andere toeslagen bij. De vraag is of dit systeem kan winnen van een makkelijke zwarte uitbetaling.