De Flexi Job… Goed voor de Horeca?

Horeca

In de horecasector bestaat sinds 1 december 2015 een nieuwe vorm van tewerkstelling: de flexi-job. Dit moet de werknemers die nu massaal in het zwart bijklussen stimuleren om voor een ‘witte’ job te kiezen.

Wie tot voor de invoering van de flexi-job bijkluste in de horeca en dit in het wit zou doen, hield er bitter weinig netto van over. Daar komt nu verandering in: werknemers zullen meer overuren mogen presteren en ze zullen er netto een pak meer aan overhouden. Naar analogie met de dienstencheques wil de overheid zo in de horeca van zwarte jobs witte jobs maken.

“Dit moet de leefbaarheid en de kwaliteit van de sector helpen garanderen naar aanleiding van de invoering van de zogenaamde witte kassa in de sector”, vertelt Jan Boden, business manager KMO divisie bij SD Worx.

Voor wie bijverdient in de horeca

“Wie nu bijklust in de horeca en dit in het wit zou doen, houdt er bitter weinig netto van over. Wat een werknemer bijverdient valt immers in de hoogte belastingschijf en daarvan gaat meer dan 50% naar de staat.”

Vanaf 1 december lost de flexi-job dit euvel op. Nu werken er veel mensen in het zwart als bijverdienste in de horeca, naast hun gewone, andere job. Daarom moet een werknemer om te kunnen werken onder het systeem van flexi-job in de 3 voorgaande kwartalen reeds bij een andere werkgever tewerkgesteld zijn voor minimaal 4/5e van een voltijdse tewerkstelling. Zo probeert de overheid wie bijklust in de horeca te overtuigen om in het wit in de horeca bij te verdienen.

Het loon wordt in een onderlinge overeenkomst vastgelegd, maar mag niet onder een wettelijk minimum (9,50 euro) gaan. Een werknemer houdt dit bedrag netto over. De werkgever moet er enkel een bijzondere bijdrage van 25% op betalen.

Overuren: bruto = netto

Voor zover de werknemer voltijds is tewerkgesteld mogen de overuren worden gepresteerd volgens het principe bruto = netto. Er moeten dus geen fiscale en sociale bijdragen op betaald worden. Dit moet ervoor zorgen dat werknemers evenveel overhouden als wanneer hij in het zwart zou werken.

De maximumgrens van deze overuren wordt voor de horecasector opgetrokken van 143 naar 300 uren per kalenderjaar. Die grens wordt zelfs 360 uren voor horecaondernemingen die gebruik maken van de witte kassa. Voor de overuren is ook geen overloontoeslag verschuldigd.

Administratie voor werkgever

Of de flexi-job een succes wordt, zal de toekomst uitwijzen. “Ik heb gemengde gevoelens”, aldus Jan Boden van SD Worx. “Het is goed dat de lasten voor de horeca dalen. Maar het is tegelijk nog een extra statuut erbij. Voor een werkgever is het niet evident te kiezen welk statuut hij het best neemt voor een werknemer. Bij een flexi-job moet de werkgever elk kwartaal opnieuw controleren of de we
rknemer wel degelijk in de 3 voorgaande kwartalen reeds bij een andere werkgever tewerkgesteld was voor minimaal 4/5 van een voltijdse tewerkstelling. Dat is niet altijd makkelijk.”

“Ook de administratieve rompslomp is voor de werkgever niet te onderschatten. Tussen de werkgever en werknemer moet voorafgaandelijk aan de uitvoering van de eerste flexi-job-arbeidsovereenkomst een raamovereenkomst worden gesloten met een aantal verplichte vermeldingen. Vervolgens worden per tewerkstelling specifieke arbeidsovereenkomsten gesloten voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. De arbeidsovereenkomst kan schriftelijk of mondeling zijn. Indien de periode van de flexi-job-arbeidsovereenkomst meerdere kwartalen overlapt, moet er per kwartaal een Dimona-aangifte gebeuren, dit is een elektronische aangifte bij de overheid. Bij een mondelinge flexi-job-arbeidsovereenkomst moet een dag-Dimona-aangifte gebeuren. De prestaties zelf moeten geregistreerd en bijgehouden worden.”

Makkelijker dan zwartwerk?

Tot nu toe kregen werknemers die in het zwart werkten, hun loon op het einde van de werkdag mee naar huis. Met de flexi-job is dit niet meer het geval, en de vraag is hoe blij ze hiermee zullen zijn. Het brutoloon dat werknemers bijverdienen krijgen ze dankzij de flexi-job netto in handen. Op het eerste zicht een eenvoudig systeem, maar de loonberekening is toch vrij complex. Bij het basisloon van rond de 9,5 euro per uur komen nog onder meer sectorale vergoedingen, de feestdagen en andere toeslagen bij. De vraag is of dit systeem kan winnen van een makkelijke zwarte uitbetaling.

Helft van de restaurants duurder door witte kassa.


Bekijk meer video’s van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

Door de verplichte invoering van de witte kassa zijn de prijzen bij 45 procent van de restaurants, tavernes en eetcafés gemiddeld met 10 procent gestegen. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van eigen onderzoek bij 528 horecazaken.

Om btw-fraude in de horecasector tegen te gaan moeten horecazaken met een omzet uit voeding boven 25.000 euro, sinds 1 januari uitgerust zijn met de zogenaamde witte kassa.

Volgens NSZ heeft 45 procent van de betrokken zaken sindsdien zijn eet- en drankprijzen met 10 procent opgetrokken. Van de overige 55 procent zou de helft van plan zijn om de komende maanden prijsverhogingen door te voeren. Daarnaast is volgens het NSZ 42 procent van de horecazaken nu minder vaak of minder lang open dan vroeger. Tot slot heeft een vijfde van alle zaken al een of meerdere medewerkers moeten ontslaan, en van de zaken waar dat nog niet gebeurde verwacht 58 procent dit mogelijk nog te moeten doen.

“Niet door witte kassa”
Op het kabinet van staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude klinkt het dat de federale regering de lasten heeft verlaagd. “Dat deed ze in het algemeen met de taxshift en specifiek voor de horeca met flexi-jobs en overuren waarbij bruto gelijk is aan netto. Bovendien mag er sowieso niet in het zwart gewerkt worden, witte kassa of geen witte kassa”, zo zegt woordvoerster Margot Neyskens.

Bij NSZ klinkt het dat sommige van de compensatiemaatregelen, zoals de flexi-jobs, goed zijn, maar andere minder succes kennen. De sector wil vooral een btw-verlaging naar 6 procent voor voeding en drank, zo klinkt het bij de ondernemersorganisatie.


Bron: vtm nieuws

Horeca roept op tot “wittekassaboycot”

Horeca Vlaanderen en zelfstandigenorganisatie Unizo roepen allebei op om de zogenaamde witte kassa’s te boycotten. Dat meldt VTM NIEUWS. De overheid wil dat café- en restaurantuitbaters vanaf 2015 zo’n witte kassa hebben om zwartwerk tegen te gaan. Ondertussen ziet het er niet naar uit dat minister van Financiën Koen Geens ingaat op de vraag van de horeca om de lasten nog verder te verlagen.

De sectorfederaties voor de horeca, zoals Horeca Vlaanderen, Brussel en Wallonië, eisen dat de ‘kassawet’ wordt ingetrokken. Ze reageren daarmee op het nieuws dat amper 20 horecazaken al een zogenaamde witte kassa vrijwillig hebben aangevraagd. Deze kassa, die alle inkomsten registreert en zwarte omzet dus onmogelijk maakt, is verplicht vanaf 2015 voor horecazaken die minstens 10 procent van hun omzet uit voeding halen.

Maar volgens de sectorfederatie is horeca in België niet rendabel als er geen verdere lastenverlaging op arbeid (met 35 procent) komt. Ze willen ook een oplossing voor de arbeidsduur in de sector en een btw-verlaging op dranken zoals in de buurlanden Frankrijk en Nederland.

Slachtbank
“We zijn niet bereid om de sector met open ogen naar de slachtbank te leiden”, luidt het in een persbericht. De horecafederaties vrezen massale faillissementen en jobverlies als de witte kassa er komt. De overheid voorziet wel in compenserende maatregelen, zoals een loonlastenverlaging voor vijf vaste werknemers, maar die zijn volgens de sector onvoldoende. “We zijn nooit tegen de invoering van een kassa met blackbox geweest, op voorwaarde dat er maatregelen zouden worden genomen om het voortbestaan van de sector te garanderen”, luidt het. De horecafederaties verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek waaruit moet blijken dat de sector zeer arbeidsintensief is, met de hoogste lasten op arbeid ter wereld. Uit een studie van KU Leuven blijkt ook dat het invoeren van de witte kassa 20.000 banen zou kosten.

Ook algemene ondernemersorganisaties zoals Unizo en NSZ vinden dat de compensatiemaatregelen onvoldoende zijn. “De blackbox zal voor veel horecaondernemingen meer kosten dan de compensatiemaatregelen zullen opbrengen”, aldus NSZ. Het vraagt naast een btw-verlaging tot 6 procent en een verdere lastenverlaging, ook dat burgers een restaurantbedrag tot 400 euro per jaar kunnen aftrekken in hun personenbelasting.

De werkgevers staan met hun standpunt diametraal tegenover de vakbonden. Die hebben net een nieuwe sector-cao afgesloten met de mogelijkheid tot extra overuren, maar eisen in ruil wel dat de politiek de witte kassa niet langer uitstelt. “De werkgever die nu nog durft beweren dat hij zwartwerk nodig heeft, is te kwader trouw. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen, het is nu aan de politiek om de kassa met blackbox in te voeren”, staat in een persbericht.

Lasten verlagen
Ook van minister van Financiën Koen Geens moeten ze niet veel hulp verwachten. Horeca-uitbaters die vanaf 1 januari 2014 vrijwillig de geregistreerde kassa gebruiken, kunnen rekenen op een lastenverlaging. Maar de tussentijdse gerichte maatregelen die nu reeds genomen werden voor de horeca, worden niet verder uitgebreid en blijven ook gekoppeld aan de invoering van die zogenoemde witte kassa, luidt het op zijn kabinet. Voorlopig staat er niets nieuws in de steigers. Op het kabinet klinkt wel dat in het kader van de algemene belastinghervorming de lasten op arbeid in het algemeen verlaagd moeten worden.